[ingenting] - Ingenting är Lätt

1. syster dyster
2. mamma jag har gjort så mycket som du inte vill veta om
3. förut var jag blind
4. de svåraste orden

Jan 07, 2004 | LAB057 | Digital, CD | EP