[ingenting] - Tomhet, idel tomhet

1. Halleluja!
2. Medan vi sov
3. Ge tillbaka det
4. Dina händer är fulla av blommor
5. Led mig hem
6. Tack.
7. Blanka blad
8. Satans högra hand
9. Lång väg
10. Låt floden komma

Sep 09, 2009 | LAB123 | Digital, CD | Album